Władysław Łokietek

Menu główne ______________________

  SP nr 35
  - Plany klas
  - Wizytówka
  - Wychowawcy klas
  - Aktualności
  - Galeria
______________________

  Gimnazjum nr 10
  - Plany klas
  - Wizytówka
  - Rekrutacja
  - Wychowawcy klas
  - Aktualności
  - Galeria
______________________

  Liceum nr XXIV
  - Plany klas
  - Wizytówka
  - Rekrutacja
  - Wychowawcy klas
  - Aktualności
  - Galeria

______________________

  - Jak dojechać do szkoły

______________________

Aktualizacja:

  biuletyn informacji publicznej

O Szkole Historia Patron Kadra Aktualności

: do ulubionych : strona startowa : wyślij znajomemu :


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 35


ADRES: 61-616 Poznań Os. Władysława Łokietka 104

TELEFONY:
Sekretariat - tel. /fax (0-61) 8 227-431
Dyrektor - tel. /fax (061) 8 229-797
Księgowość - tel. (061) 8 220-614


Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 35 liczy - 171 uczniów, 7 oddziałów ( 3 w klasach I-III i 4 w klasach IV-VI). Dzieci uczą się w systemie 1 zmianowym.
Lekcje trwają od godz. 8:00 - 14:10.Prowadzone są w 8 salach lekcyjnych .Funkcjonuje pracownia komputerowa na 10 stanowisk.

Funkcja opiekuńcza
Dzieci wymagające opieki przebywają w świetlicy szkolnej. Dla uczniów wymagających szczególnej opieki pomocą służy pedagog
i psycholog szkolny oraz prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno- kompensacyjne i gimnastyka korekcyjna.

Opieka medyczna
Pielęgniarka szkolna pracuje we wszystkie dni zajęć dydaktycznych w godz. 8:00-16:00. Każdego roku odbywają się przeglądy stomatologiczne.
Bierzemy udział w programie "Śnieżnobiały uśmiech", "Miedzy nami kobietkami".

Rozwój fizyczny
Uczniowie klas IV-VI zgodnie z harmonogramem zajęć korzystają z sal gimnastycznych na lekcjach wych. fiz. i zajęciach pozalekcyjnych.
Klasy II i III zdobywają umiejętność pływania na zajęciach basenowych klubu Posnania. W klasie IV uczniowie zdobywają kartę rowerową
po przeszkoleniu w ramach wychowania komunikacyjnego.

Informatyka
Od klasy I prowadzone są zajęcia informatyczne ( w klasach I-III wg programu "Przygoda z komputerem") w klasach IV -VI zgodnie
z obowiązującym programem.

Języki obce
Języki obce wprowadzone zostały od klasy pierwszej.W klasach I-III w wymiarze 1 godziny tygodniowo, klasy IV 2 godziny,
a V i VI 3 godziny w tygodniu.

Zajęcia pozalekcyjne
Uczniowie pragnący rozwijać zainteresowania mogą skorzystać z oferty zajęć pozalekcyjnych( plastyczne, przyrodnicze, recytatorskie,
muzyczne, Pro Sinfonika ) szczególnie w odnoszącym sukcesy teatrzyku "Koziołki".

Nagrody, wyróżnienia
W Dniu Patrona 3 marca rozdawane są "Łokietki" nauczycielowi i uczniowi roku poprzedzone staranną pracą kapituły łokietkowej.
Nagrodę dyrektora szkoły może otrzymać uczeń w klasyfikacji końcoworocznej , który uzyska
średnią ocen co najmniej 5,7 i wzorowe zachowanie.

Konkursy
Uczniowie biorą udział w konkursach pozaszkolnych "Kangur"w zakresie matematyki, "Złota żabka"w zakresie języka polskiego,
turnieju "Ligi pamięciowej "oraz licznych proponowanych w ofercie konkursowej np. ekologicznym, przeglądzie gry na flażoletach.
W szkole organizowane są konkursy wewnętrzne: recytatorski klas I-III i IV-VI, ortograficzny klas IV-VI ,"Sówka" w klasie III, zbiórki makulatury.
Z okazji Dnia Patrona organizowany jest konkurs rodzinny np. na znaczek z wizerunkiem patrona czy makiety zamku z czasów Łokietka.

Tradycje
Pierwszoklasiści pasowani są na członków społeczności szkolnej, a uczestnicy zajęć świetlicowych na "Świetliki".
Samorząd szkolny organizuje okolicznościowe dyskoteki np. andrzejkowe połączone z wróżbami, czy karnawałowe.
Wigilijne spotkania klasowe organizowane są z pomocą rodziców poprzedzone jasełkami przygotowanymi przez nauczycieli.
W maju organizowane jest "Święto Szkoły" na bazie doświadczeń akcji "Szkoła z klasą".
Święto sportu szkolnego kończy tradycyjne uroczystości roczne.

Wybitne osiągnięcia
Uzyskanie Certyfikatu "SZKOŁY Z KLASĄ w 2003 roku
oraz sprawność "AGO. Nasza szkoła uczy działać" w 2005 roku.









Oficjalna strona Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Poznaniu