Władysław Łokietek

Menu główne ______________________

  SP nr 35
  - Plany klas
  - Wizytówka
  - Wychowawcy klas
  - Aktualności
  - Galeria
______________________

  Gimnazjum nr 10
  - Plany klas
  - Wizytówka
  - Rekrutacja
  - Wychowawcy klas
  - Aktualności
  - Galeria
______________________

  Liceum nr XXIV
  - Plany klas
  - Wizytówka
  - Rekrutacja
  - Wychowawcy klas
  - Aktualności
  - Galeria

______________________

  - Jak dojechać do szkoły

______________________

Aktualizacja:

  biuletyn informacji publicznej

O Szkole Historia Patron Kadra Aktualności

: do ulubionych : strona startowa : wyślij znajomemu :


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Rekrutacja do gimnazjum nr 10


   Ważne terminy - szkoły
   Gimnazja obwodowe:
   Terminy dotyczące uruchomienia systemu komputerowego: 1 lutego 2006r. - uruchomienie systemu dla gimnazjów, od 1 do 6 lutego 2006r. - wprowadzanie danych o gimnazjach,    7 lutego 2006r.
- uruchomienie informatora gimnazjalnego (dostępny w internecie)
   Najważniejsze terminy dotyczące naboru do gimnazjów obwodowych:
   od 5 do 14 kwietnia 2006r. - przyjmowanie zgłoszeń i wprowadzanie danych do systemu komputerowego o kandydatach.
   Do szkoły uczeń powinien dostarczyć:
   formularz zgłoszenia do gimnazjum, który mozna pobrać w szkole podstawowej, gimnazjum obwodowym lub znaleźć na stronie internetowej www.city.poznan.pl!oswiata ˇ oryginał   świadectwa ukończenia piątej klasy szkoły podstawowej, ˇ dokument potwierdzający oceny klasyfikacyjne z półrocza lub drugiego trymestru z szóstej klasy, od 21 do 24 kwietnia   2006r. - procedura naboru 25 kwietnia 2006r. godz. 9.00 - spotkanie dyrektorów gimnazjów i pracowników Wydziału Oświaty - ostateczne zamknięcie naboru, 28 kwietnia 2006r.   godz. 12.00 - wywieszenie list przyjętych uczniów.
      Ważne terminy - uczeń
   Pamiętaj zatem, że:
   - od 27 lutego do 22 marca 2006r. - musisz dostarczyć dokumenty wymagane przez szkołę,
  od 1 marca do 31marca 2006r. - odbywać się będą egzaminy sprawnościowe i przesłuchania,
  - 30 marca 2006r. godz. 12.00 - zostanie przeprowadzony test predyspozycji językowych,
  - 3 kwietnia 2006r. godz. 12.00 - dowiesz się, czy jesteś na liście kandydatów do oddziału, który wybrałeś,
  7 kwietnia 2006r. godz. 15.00 szkoły ogłoszą ucznlOW do oddziałów sportowych, i dwujęzycznych.
  listy przyjętych artystycznych
        Uwaga!
  Jeżeli nie znajdziesz się na liście przyjętych do wybranego oddziału, to składasz dokumenty do gimnazjum obwodowego lub wybranego gimnazjum poza obwodowego - zgodnie z   punktem 2.

Oficjalna strona Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Poznaniu