Władysław Łokietek

Menu główne ______________________

  SP nr 35
  - Plany klas
  - Wizytówka
  - Wychowawcy klas
  - Aktualności
  - Galeria
______________________

  Gimnazjum nr 10
  - Plany klas
  - Wizytówka
  - Rekrutacja
  - Wychowawcy klas
  - Aktualności
  - Galeria
______________________

  Liceum nr XXIV
  - Plany klas
  - Wizytówka
  - Rekrutacja
  - Wychowawcy klas
  - Aktualności
  - Galeria

______________________

  - Jak dojechać do szkoły

______________________

Aktualizacja:

  biuletyn informacji publicznej

O Szkole Historia Patron Kadra Aktualności

: do ulubionych : strona startowa : wyślij znajomemu :


Zespół Szkół Ogólnokształcących 5 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

XXIV Liceum Ogólnokształcące


ADRES: 61-616 Poznań Os. Władysława Łokietka 104

TELEFONY:
Sekretariat - tel. /fax (0-61) 8 227-431
Dyrektor - tel. /fax (061) 8 229-797
Księgowość - tel. (061) 8 220-614


   Dyrektor szkoły: Jolanta Zielińska - Wachowiak
   Zastępca dyrektora: Marzena Sobczak
   Sekretariat: Marzena Gąsiorowska
   Organ prowadzący szkołę: Miasta Poznań

   - Charakter szkoły: publiczna
   - Typ szkoły: liceum
   - Liczba oddziałów: 15
   - Liczba nauczycieli: 39
   - Liczba uczniów: 409

Czym dysponujemy:
    - Liczba sal lekcyjnych:15
   - Sala gimnastyczna
   - Boisko
   - Biblioteka
   - 3 pracownie komputerowe
   - Stałe łącze z internetem

Na co kładziemy nacisk:
   - Przygotowanie uczniów do egzaminu dojrzałości i egzaminu maturalnego.
   - Edukacja prozdrowotną i ekologiczną.
   - Kształcenie teatralne (klasy teatralne) i wojskowe (klasy wojskowe).
   - Poruszanie się w świecie mediów.


Co nas wyróżnia:
   - Przyznawanie "Łokietków" nauczycielowi i uczniowi roku wg regulaminu kapituły.
   - Wyjazd klas maturalnych do Parlamentu RP.
   - Wyjazd klas pierwszych do planetarium w Toruniu.
   - Dzień Europejski.
   - Dzień Uchodźcy.
   - Melodie zamiast dzwonków szkolnych.


Zajęcia pozalekcyjne:
   - Klub Europejski 25 uczniów, 1x w tygodniu;
   - Klub Francuski, Klub Angielski; około 40 uczniów, 1x w tygodniu;
   - Zajęcia teatralne ; 20 uczniów, 1x w tygodniu;
   - Szkolne Koło Sportowe; zajęcia z koszykówki i piłki nożnej, około 50 uczniów, 1x w tygodniu;
   - Śladami Euklidesa; 20 uczniów, 1x w tygodniu.
   - Udział w zajęciach jest bezpłatny.


Dla szczególnie zdolnych:
    - Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne; konsultacje nauczycieli.
   - Nauczanie zróżnicowane (ze względu na poziom) w czasie lekcji.


Oferta dla ucznów z trudnościami:
   - Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne; konsultacje nauczycieli.
   - Rewalidacja.


Języki obce:
   - Język angielski, język niemiecki i język francuski.


Jak uczymy języków:
   - Wszystkie zajęcia odbywają się w grupach.
   - Pierwszy język w klasie; 3 godziny w tygodniu, drugi; 2 godziny w tygodniu.
   - Jeżeli język jest przedmiotem wiodącym w danej klasie; 4- 5 godzin w tygodniu.


Zajęcia profilaktyczne:
   - Warsztaty integracyjne dla klas I prowadzi psycholog szkolny.
   - Profilaktykę uzależnień w klasach II prowadzi psycholog szkolny według programu autorskiego.
   - Zajęcia przeciwdziałające agresji i przemocy oraz z zakresu profilaktyki uzależnień przeprowadzają wychowawcy klas zgodnie z programem wychowawczym szkoły i planami wychowawczymi klas, przy wsparciu pielęgniarki szkolnej i przedstawicieli policji, Monaru.


Imprezy, wydarzenia:
   - Fuksówka;pasowanie uczniów klas pierwszych.
   - Połowinki klas II.
   - Studniówka klas maturalnych.
   - Dzień Patrona; wręczanie "Łokietków"; nauczycielowi i uczniowi roku.
   - Sprzątanie świata.
   - Klasowe wigilie bożonarodzeniowe.
   - Święto Sportu Szkolnego.
   - Uroczyste wręczenie świadectw dojrzałości w Teatrze Nowym w Poznaniu.
Prosimy opisać wydarzenia organizowane w Państwa szkole, np. święto szkoły, dzień językowy, bal karnawałowy

Konkursy:
   - Konkurs Wiedzy o Łokietku; klasy I.
   - Super Matematyk Szkoły konkurs matematyczny.
   - Omnibus finał w Dniu Patrona.

Zawody sportowe:
   Organizacja; Turniej Streetball, Gwiazdkowy Halowej Turniej
   Udział w Halowej Lidze Piłki Nożnej Chłopców, Rozgrywkach Piłki Koszykowej i Nożnej dla uczniów szkół średnich.


Wycieczki:
   - Programowe wycieczki krajoznawcze.
   - Wycieczki do muzeów, Parku Narodowego itp.
   - Wycieczki tematyczne: Śmiełów, Kraków, Toruń, Parlament RP itp.

Wycieczki nie są dofinansowywane.

Obozy wakacyjne:
   Letni i zimowy obóz poligonowy dla klas wojskowych
.

Współpraca z innymi szkołami:
   Szkoła współpracuje ze szkołą w Charkowie na Ukrainie; wymiana uczniów w czasie Europejskich Spotkań Młodzieży (wrzesień 2003 roku).

Sprawdziany, egzaminy:
Około 95% procent absolwentów zdaje egzamin dojrzałości.

Losy absolwentów:
75% absolwentów kontynuuje naukę na wybranych uczelniach: Politechnika Poznańska, Akademia Rolnicza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Laureaci:
Wyróżnienia w przeglądach teatrów szkolnych, konkursach recytatorskich i ekologicznych.

Stołówka:
   - Przygotowuje i wydaje około 80 obiadów dziennie w cenie 2,80 zł. Wydaje także śniadania i obiady dla uczniów zakwalifikowanych przez PKPS.
   - W szkole funkcjonuje bistro "Pauza" z ciepłymi posiłkami i napojami oraz słodyczami.


Opieka medyczna:
   - Pielęgniarka szkolna pracuje we wszystkie dni zajęć dydaktycznych w godz. 8:00-16:00.
   - Odbywają się co roku przeglądy stomatologiczne i okulistyczne i badania lekarskie uczniów klas maturalnych.
   - Szkoła zapewnia opiekę psychologa i pedagoga.

A oto nasza duma!Oficjalna strona Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Poznaniu